WERKWIJZE & TARIEVEN

WERKWIJZE

KANjers

1. Verkennend gesprek

We bespreken kort je hulpvraag. Dit kan telefonisch of via e-mail. We bekijken dan of ik de geschikte persoon ben om jullie KANjer te helpen. Hierna plannen we een intakegesprek met de ouders.


2. Intakegesprek

We plannen een intake gesprek met de ouders om wat dieper in te gaan op het probleem. Hierbij probeer ik wat meer informatie te krijgen om een ruim beeld te hebben. Dit gesprek duurt ongeveer 1 uur.


3. Coaching

Het coachen van het kind kan van start gaan. Hierbij gebruik ik verschillende technieken en probeer ik te achterhalen waar het kind zich goed bij voelt: Visualisatie, creatieve opdrachten, mindmapping, EFT (Emotional Freedom Techniques), popologie,  powerverhalen, duplomethodiek, enzo…


4. Evaluatiegesprek

Deze gesprekken gebeuren met de ouders. Dit kan na een paar sessies plaatsvinden. Ook kunnen er meerdere evaluatiegesprekken gebeuren. Hierbij bespreken we de evolutie van kinderen, opmerkingen, veranderingen, …  Kindercoaches zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Dit betekent dat we zonder de toestemming van het kind de inhouden van het gesprek niet vrijgeven of doorvertellen, tenzij het kind/de jongere hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft. 


Tarieven

Intakegesprek ouder(s): €35

Coachingsessie: € 40

Evaluatiegesprek: €40


Indien je een afspraak niet nakomt zonder voorafgaandelijk te annuleren (minstens 24 uur), wordt de sessie in rekening gebracht.


OMDAT IK HET WIL

OMDAT IK HET KAN


IETWAT IMPULSIEF

OF MET EEN STRAK PLAN


OMDAT IK HET ZAL

OMDAT IK HET GA


EERST DROMEN DROMEN

EN ZE DAN


ACHTERNA


Jip

© KANjers  |  Dorien Beyens - Gilseinde 63, 2380 Ravels   |   dorien@kanjers.be   |   KANjers op Facebook